Vul hier de LAKS-monitor in!

De LAKS-monitor is jaarlijks geworden!

Het LAKS viert feest! De LAKS-monitor is sinds dit jaar namelijk ieder jaar af te nemen. Aanmelden voor de LAKS-monitor 2024 kan vanaf 1 oktober! Vanaf 1 november starten we met de afname en de monitor is in te vullen tot en met 30 april! Het aanmelden van uw school kan op de portal.

Wat is de LAKS-monitor? 

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zet zich in voor de belangen van scholieren. Daarom heeft het LAKS de LAKS-monitor ontwikkeld: een grootschalig gratis tevredenheidsonderzoek vóór en dóór leerlingen van het voortgezet onderwijs. Naast het in kaart brengen van een landelijk beeld proberen we met de LAKS-monitor de leerlingenparticipatie te verhogen, dit doen we onder andere met de resultatenwebsite

In dit onderzoek zijn, naast de LAKS vragen, de verplichte sociale veiligheidsvragen opgenomen die de input leveren voor Vensters, de inspectie en Scholen op de Kaart. Het onderzoek wordt gesteund door het ministerie van OC&W, dus is voor scholen gratis af te nemen. En de LAKS-monitor kan via verschillende aanbieders afgenomen worden. Maar de LAKS-monitor biedt nog veel meer voordelen. Neem voor meer informatie contact met ons op!

De status van de
LAKS monitor

LAKS_Aart-Satus-Resultaten-bekendMONITOR-O-MATIC TYPE 2018