LAKS-monitor 2018

De LAKS-monitor is een onderzoek naar de tevredenheid van scholieren in het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek wordt elke twee jaar gehouden door het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Het onderzoek wordt uitgevoerd door ResearchNed. Dit onderzoeksbureau heeft veel ervaring op het gebied van onderzoek onder scholieren en studenten. De verantwoording van de LAKS-monitor vind je hier.

Aanmelden LAKS-Monitor 2018 

Vanaf heden kunnen scholen zich aanmelden voor de vijfde editie van de LAKS-monitor! Ben je benieuwd naar de tevredenheid van leerlingen op jouw school? Wat gaat er goed op jullie school? Wat kan er beter?  Hoe zit het met de sociale veiligheid? Wil je antwoord op de venstervragen? Krijg in één keer antwoord op al deze vragen door je aan te melden voor de LAKS-monitor. Dit alles is helemaal gratis.

 

Ja, ik wil mijn school aanmelden

 

 Ik twijfel: De acht belangrijkste voordelen van de LAKS-monitor 

LAKS-monitor

LAKS-monitor resultaten

Voor leerlingen

Waarom de LAKS-monitor?

 

JOUW SCHOOL:
De LAKS-monitor geeft een helder en betrouwbaar beeld van de leerlingentevredenheid. Niet alleen op landelijk niveau maar óók op het niveau van jouw school. Dat betekent dat jij, als leerling, precies kan zien hoe tevreden jouw medeleerlingen zijn over bijvoorbeeld je docenten, de kantine en de sfeer op school. Wil je weten of jouw school in 2016 heeft meegedaan aan de LAKS-monitor en wil je weten wat leerlingen op jouw school vinden? Stuur ons een mail of check de resultaten online hier

 

LANDELIJKE RESULTATEN:
Aan de hand van de landelijke resultaten stelt het bestuur van LAKS speerpunten op. Scholieren geven hun school gemiddeld een 7. Dat is over het algemeen positief, maar er is zeker ruimte voor verbetering! Bijvoorbeeld op het gebied van inspraak voor leerlingen, LOB en het gevoel van veiligheid op school. Het LAKS brengt jullie mening onder de aandacht in gesprekken met beleidsmakers en politici en gebruikt de landelijke resultaten voor onze visie op allerlei onderwerpen. Bekijk het landelijke LAKS-monitor rapport hier.

Wij geven trainingen aan leerlingenraden, zodat je als leerling wat kan doen met de resultaten op jouw school. Hoe kan je als leerlingenraad onderhandelen, vergaderen, plannen maken of contact met de achterban onderhouden? En hoe helpen de resultaten van de LAKS-monitor hierbij? Meer informatie over onze trainingen vind je hier.

 

Over LAKS-monitor

 

De acht belangrijkste voordelen van de LAKS-monitor:

 

1. GRATIS: Deelname aan de LAKS-monitor is helemaal gratis! Alle deelnemende scholen ontvangen dus gratis een compleet overzicht van de tevredenheid van leerlingen op school. Dit is uitgesplitst naar jaarlaag, niveau en klas.

2. VRAGENLIJST: Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten en kan op een computer, tablet of mobiele telefoon. De vragenlijst 2018 kan je hier inkijken.

3. VENSTERSVRAGEN: Alle deelnemende scholen doen met de LAKS-monitor automatisch mee aan Scholen op de Kaart (Venstersvragen) van de VO-raad. In het jaar dat er geen LAKS-monitor wordt afgenomen (2017) kan je de Venstersvragen (incl. sociale veiligheidsvragen) gratis invullen via de site van Scholen op de Kaart. Log in op de site om de vragenlijst onder leerlingen uit te zetten. 

4. SOCIALE VEILIGHEID: In de LAKS-monitor zijn vragen opgenomen over sociale veiligheid op school. De vragen zijn in samenspraak met de VO-raad en de Inspectie van het Onderwijs geformuleerd. Door mee te doen aan de LAKS-monitor voldoet je school dus aan wettelijke verplichting om de veiligheid te meten. 

5. KWALITEITSCHOLEN: Als de school een licentie heeft bij Kwaliteitscholen kan de LAKS-monitor ook via Kwaliteitscholen worden afgenomen.

6. PORTAL: Op de portal voor scholen vind je alle relevante informatie over het onderzoek terug zoals de vragenlijst, het operationeel plan, de onderzoeksverantwoording, een uitgebreide informatiefolder en nog veel meer praktische informatie.

7. ONLINE TOOL: Op www.laksmonitorresultaten.nl staan alle resultaten per school. Deze online vergelijkingssite is ontwikkeld door Onderwijs Innovatie Groep (OiG).

8. LEERLINGENRADEN: Door mee te doen aan de LAKS-monitor hebben leerlingenraden een goed overzicht van de leerling-tevredenheid op hun school en kunnen ze aan de slag om dit om te zetten in actiepunten. LAKS biedt trainingen aan om de leerlingenraden op weg te helpen.

 

Blijf altijd op de hoogte van het LAKS en de LAKS-monitor via facebook, twitter, instagram